Domov

Vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov ...

Jednoduché účtovníctvo

Účtovné poradenstvo, podnikové poradenstvo, finančné a iné analýzy ...

Ekonomické poradenstvo

Vyhotovenie priznania k dani z príjmov, účtovná závierka (výkaz ziskov a strát)...

Daňové priznania

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Našim cieľom je zodpovednosť, promptnosť, rýchlosť, kvalita a individuálny prístup ku klientovi, ktorému sa snažíme so všetkou zodpovednosťou, najlepším vedomím a svedomím poradiť v spleti zákonov, zveľaďovať zarobené peniaze a zároveň mať všetky potrebné povinnosti voči štátu v poriadku.

SLUŽBY