Daňové priznania DPH, daň z príjmu

  • príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
  • príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu
  • príprava, zostavenie a podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznanie na základe Vašich podkladov
  • priebežné daňové poradenstvo v oblasti daní z príjmov
  • registrácia pre DPH
  • kompletná evidencia k DPH
  • vrátenie DPH uhradenej v zahraničí
  • komunikácia s daňovými úradmi.

Pre podanie elektronického daňového priznania budeme požadovať Vašu plnú moc.