Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • účtovné poradenstvo, komplexná kontrola účtovníctva
 • podnikové poradenstvo,
 • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti postupov účtovania, zákona o účtovníctve,
 • vypracovanie podnikateľských zámerov,
 • odborné ekonomické poradenstvo formou konzultácií – telefonicky, e-mailom, osobne,
 • príprava ekonomických podkladov a dokumentácie pre získanie investičného úveru,
 • analýza (review) ekonomickej situácie klienta pre bankový sektor,
 • ekonomická analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane a jeho optimalizácia,
 • podrobná analýza stavov účtov na požiadanie klienta,
 • finančné a iné analýzy,
 • analýza starých pohľadávok a záväzkov.